Съобщение за издадена заповед с разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на Парк Езеро

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 22 Юни 2022, 15:31
Валидно до:

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

 

- Със Заповед №1917/21.06.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V, кв.1 по плана Парк Езеро, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.622.132 по КК на гр. Бургас.

- Със Заповед №1918/21.06.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание чл.124а, ал.2, чл.16, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1936 по КК на гр.Бургас, местност „Мадика“, ПЗ „Север“, гр.Бургас.

- Със Заповед №1943/22.06.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание чл.124а, ал.2, чл.17 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.934 по КК на гр. Бургас.

- Със Заповед №1944/22.06.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.2, т.4 и т.6 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПР за УПИ II-372, кв.22а по плана ж.к.Изгрев, ПИ с идентификатор 07079.501.438 по КК на гр. Бургас.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 119 Последна промяна: 15:33:55, 22 юни 2022