Съобщение за издадени заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

Публикувано на: Понеделник, 1 Февруари 2021, 00:00
Валидно до:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

 

 

- Със Заповед №223/26.01.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, aл.2, т.6, от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХIII-5685,5686 в кв.29 по плана на ж.к.“Възраждане“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.617.230 по КК на гр.Бургас.

 

- Със Заповед №239/27.01.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, aл.2, т.6, от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I в кв.99 по плана на зона „Г“, ж.р.“Меден Рудник“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.650.466 и 07079.650.114 по КК на гр.Бургас.

 

- Със Заповед №240/27.01.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, aл.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХIV-244 в кв.31 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.421 по КК на гр.Бургас.

 

- Със Заповед №241/27.01.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, aл.2, т.4, от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ V-637 в кв.11а по плана на ж.к.“Лазур“, гр.Бургас.

 

- Със Заповед №245/27.01.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, aл.2, т.6, от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХVII-721 в кв.5 по плана на ПЗ „Юг-Запад“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.663.721 по КК на гр.Бургас.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1202 Последна промяна: 14:43:49, 01 февруари 2021