Съобщение за издадени заповеди с разрешения за изработване на ПУП-ПУР по плана на ПЗ "Юг-Изток" и по плана на кв.Славейков

Публикувано на: Понеделник, 5 Септември 2022, 11:42
Валидно до:

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

 

- Със Заповед №3034/02.09.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 и т.3 от ЗУТ и чл.21, ал.1 от ЗОС, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ I-9619 и УПИ III-9621,9627, кв.2б по плана ПЗ „Юг-Изток“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.662.9619 и 07079.662.9621 по КК.

 

- Със Заповед №3035/02.09.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание чл.135, ал.5, във връзка с чл.62а, ал.2 и ал.3, т.2, чл.134, ал.1, т.2 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи служебен проект изменение за ПУП-ПР за УПИ V-163,161 в кв.9а по плана на ж.к. „Славейков“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.602.643 по КК на гр. Бургас.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 342 Последна промяна: 11:44:37, 05 септември 2022