Съобщение за издадени заповеди за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на с.Брястовец и па КК на гр.Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 19 Януари 2023, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 2 Март 2023, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава:

 

- Със Заповед №168/16.01.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание чл.135, ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6 от ЗУТ, се разрешава да се изработи служебен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI и УПИ I, кв.26 по плана на с.Брястовец, Община Бургас, ПИ с идентификатори 06776.501.576 и 06776.501.584 по КК на с.Брястовец.

 

- Със Заповед №187/18.01.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.1185 по КК на гр.Бургас.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 111 Последна промяна: 16:02:32, 19 януари 2023