Съобщение за издадени заповеди за разрешаване на изработване на проекти за изменение на ПУП-ПРЗ - с.Маринка, ж.к.Братя Миладинови, Лесопарк Росенец, с.Брястовец, бивша местност "Хаджиева нива" и кв.Крайморие

Публикувано на: Четвъртък, 11 Февруари 2021, 00:00
Валидно до:

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

 

- Със Заповед №335/01.02.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, aл.2, т.6, от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVII-5010163 в кв.11 по плана на с.Маринка, Община Бургас, ПИ с идентификатор 47202.501.163 по КК на с.Маринка.

 

- Със Заповед №340/01.02.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, aл.1, т.1 и т.2 и ал.2, т.2, от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-4 в кв.3 по плана на ж.к.“Братя Миладинови“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.620.9 по КК на гр.Бургас.

 

- Със Заповед №373/08.02.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.831.17 по КК на гр.Бургас, в кв.4 по плана на Лесопарк Росенец, гр.Бургас.

 

- Със Заповед №374/08.02.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, aл.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-263, III-263 и IV-263 в кв.48 по плана на с.Брястовец, Община Бургас, ПИ с идентификатори 06776.501.719, 06776.501.720 и 06776.501.721 по КК на с.Брястовец.

 

- Със Заповед №375/08.02.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, aл.2, т.4, от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-14 и II-14, ПИ с идентификатори 07079.4.926 и 07079.4.927 по КК на гр.Бургас /в бивш масив 25, бивша местност „Хаджиева нива“ („Хаджи тарла“) по недействаща КВС.

 

- Със Заповед №376/08.02.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, aл.2, т.6, от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-94 в кв.22 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.219 по КК на гр.Бургас.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1094 Последна промяна: 16:40:15, 11 февруари 2021