Съобщение за издадени заповеди за отказ от разрешение и разрешения за за изработване на проект за ПУП-ПРЗ

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 18 Октомври 2021, 00:00
Валидно до:

 

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

 

- Със Заповед №3018/14.10.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1 от АПК, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас отказва да разреши да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за УПИ III-76, кв.2 по плана на ж.к.“Зарница“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.601.76 по КК на гр.Бургас.

 

- Със Заповед №3026/15.10.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.12.1494, 07079.12.1495 и 07079.12.1496 по КК на гр.Бургас / бивш масив39 по плана на м.“Шосе бою“, землище кв.Ветрен, гр.Бургас/.

 

- Със Заповед №3027/15.10.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.1937 и 07079.13.1935 по КК на гр.Бургас, местност „Мочура“/б.м.“Герена“/, землище кв.Банево, гр.Бургас.

 

- Със Заповед №3028/15.10.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание чл.135, ал.3 и ал.4, т.1, чл.124а, ал.2 във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за УПИ I-4, ПИ с идентификатор 07079.4.757 по КК на гр.Бургас и проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.4.756 по КК на гр.Бургас /бивш масив 20, бивша местност „Под село“, землище на кв. „Лозово“, гр.Бургас.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 695 Последна промяна: 16:22:46, 18 октомври 2021