Съобщение за издадено разрешение за издадено разрешение за строеж № О-112/09.08.2022г. за обект: „Комплекс от многофамилни жилищни сгради-етапно строителство: ...

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 17 Август 2022, 15:59
Валидно до: Сряда, 31 Август 2022, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, Община Бургас съобщава че е издадено разрешение за строеж № О-112/09.08.2022г. за обект: „Комплекс от многофамилни жилищни сгради-етапно строителство: етап 1 - сграда 1 от тип „Б“ и сграда 2 от тип „А“, етап 2 - сграда 3 от тип „Б“ и сграда 4 от тип „А“, етап 3 - сграда 5 от тип „Б““, находящ се в ПИ с проектен идентификатор 07079.3.2876 по КК на гр.Бургас /бивш ПИ с идентификатор 07079.3.2567/, проектен УПИ V-2876 /бивш УПИ V-2567/, кв.64, по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас, приложение към което е решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС №БС-73-ПР/26.05.2022г. на РИОСВ Бургас.

Разрешението за строеж и приложението към него са на разположение за обществен достъп в стая 409 в сградата на Община Бургас.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 236 Последна промяна: 16:00:48, 17 август 2022