Съобщение за издадено Разрешение за промяна на предназначение №13-„З”/17.05.2022 г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 23 Май 2022, 00:00
Валидно до: Понеделник, 6 Юни 2022, 00:00

Съобщение за издадено Разрешение за промяна на предназначение №13-„З”/17.05.2022г. за обект: „ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.607.524.1.4 ПО КККР НА ГР.БУРГАС ОТ ОФИС В АТЕЛИЕ, РАЗПОЛОЖЕН В СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.607.524.1 ПО КККР НА ГР.БУРГАС“.

 

Изх.№94-01-15975/2/23.05.2022г.

Дирекция „ЦАУ Зора“

ДО

“Л.Д.П. – КОМЕРС” ЕООД, Марийка Русенова Иванова, Атанас Димитров Гальов, Деница Димитрова Жечева, Пенка Георгиева Жечева, Гергана Димитрова Горельова, Магдалена Янева Илиева, Димитър Иванов Сотиров, Христо Димитров Гальов, Йорданка Георгиева Иванова, Русанка Петрова Анестиева, Петя Янева Тонева, Васил Янев Станчев, Николай Стефанов Богданов, Янко Петков Видев, Елица Валентинова Вълкова, Петя Александрова Ваташка, Невелин Райчев Нанев, Красимира Иванова Колева, Полина Сашева Бенчева, Димитър Сашев Бенчев, Стоянка Миткова Славова и всички собственици, и носители на ограничени вещни права на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 07079.607.524.1 по КККР, находяща се в УПИ Х-214, кв.17 по плана на ж.к.“Лазур“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.607.524 по КККР на гр.Бургас.

Уведомяваме Ви за издадено Разрешение за промяна на предназначение №13-„З”/17.05.2022г. на името на Любомир Димитров Парашкевов и Изабела Иванова Парашкевова за обект: „ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.607.524.1.4 ПО КККР НА ГР.БУРГАС ОТ ОФИС В АТЕЛИЕ, РАЗПОЛОЖЕН В СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.607.524.1 ПО КККР НА ГР.БУРГАС“, находящ се в УПИ Х-214, кв.17 по плана на ж.к.“Лазур“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.607.524 по ККKР на гр.Бургас, административен адрес: гр.Бургас, бул.“Демокрация“ №63.

На основание чл.149 и чл.215 от ЗУТ, настоящото разрешение подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Бургас, чрез Община Бургас в 14–дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.

Справка на тел. 056/ 83-76-16 Павлина Гърненкова

Гл. специалист отдел УПА

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 145 Последна промяна: 09:59:33, 23 май 2022