Съобщение за издадено Разрешение за промяна на предназначение №15-„З”/23.06.2022г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 24 Юни 2022, 00:00
Валидно до: Петък, 8 Юли 2022, 00:00

Съобщение за издадено Разрешение за промяна на предназначение №15-„З”/23.06.2022г. за обект: „ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.607.95.3.27 ПО КККР НА ГР.БУРГАС ОТ ОФИС В АТЕЛИЕ, РАЗПОЛОЖЕН В ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.607.95.3 ПО КККР НА ГР.БУРГАС“.

Публикувано на: 24.06.2022 год. (петък)

Валидно до: 08.07.2022 год. (петък)

Изх.№94-01-20133/2/24.06.2022г.

Дирекция „ЦАУ Зора“

ДО

Тенчо Георгиев Георгиев, Стефка Тенчева Георгиева, Теодора Георгиева Минева, Георги Станков Калудов, Николай Ботев Ботев, Мария Стефанова Алексиева, Георги Драгомиров Драгнев, Тина Драгомирова Драгнева – Личева, Иван Станков Калудов, Аксиния Иванкова Стоянова, Елена Иванова Топузанова, Надежда Борисова Топузанова, Цонка Иванова Пандаузова, Ваня Иванова Георгиева, Недялка Димитрова Димитрова, “КОРЕКТ СТРОЙ 07” ЕООД и всички собственици, и носители на ограничени вещни права на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 07079.607.95.3 по КККР, находяща се в УПИ III-611, кв.11 по плана на ж.к.“Лазур“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.607.95 по КККР на гр.Бургас.

Уведомяваме Ви за издадено Разрешение за промяна на предназначение №15-„З”/23.06.2022г. на името на Милен Маринов Маринов за обект: „ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.607.95.3.27 ПО КККР НА ГР.БУРГАС ОТ ОФИС В АТЕЛИЕ, РАЗПОЛОЖЕН В ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.607.95.3 ПО КККР НА ГР.БУРГАС“, находящ се в УПИ III-611, кв.11 по плана на ж.к.“Лазур“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.607.95 по КККР на гр.Бургас, административен адрес: гр.Бургас, ж.к. “Лазур“, бл.96.

На основание чл.149 и чл.215 от ЗУТ, настоящото разрешение подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Бургас, чрез Община Бургас в 14–дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.

Справка на тел. 056/ 83-76-16 Павлина Гърненкова

Гл. специалист отдел УПА

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 160 Последна промяна: 12:09:10, 24 юни 2022