Съобщение за издадено разрешение за строеж №197/14.12.2021г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 14 Януари 2022, 00:00
Валидно до: Петък, 28 Януари 2022, 00:00

До Радка Желязкова Тодорова

гр.Бургас, ул.“Юрий Венелин“№14, ет.4

 

До Любомир Желязков Тодоров

гр.Бургас, ул.“Екзарх Йосиф“№18

 

До Стоян Георгиев Нанев

гр.Бургас, ж.к..“Братя Миладинови“ бл.1Б, вх.2, ет.2

 

До Дикранухи Пюзант Паскалева

гр.Бургас, ул.“Георги Шагунов“№8

 

До Мария Пройкова Божинова

гр.Бургас, ул.“Екзарх Йосиф“№18

 

До Дамян Александров Пройков

гр.Бургас, ул.“Морска“№5, ет.3

 

 

Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж №197/14.12.2021г. за строеж: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА В и К МРЕЖАТА НА ГРАД БУРГАС – ЗАПАД“

ПОДОБЕКТ 1: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪНШНИ ДОВЕЖДАЩИ ВОДОПРОВОДИ ЗА кв. ЛОЗОВО“,

Ж.к „СЛАВЕЙКОВ” И СПЗ, гр. БУРГАС“

ПОДОБЕКТ 2: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ НА

Ж.к „СЛАВЕЙКОВ”, гр. БУРГАС“

ПОДОБЕКТ 3: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА СПЗ,

Гр. БУРГАС“

ПОДОБЕКТ 4: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ НА

Кв. „ЛОЗОВО”, гр. БУРГАС“

ПОДОБЕКТ 5: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ НА

Кв. „ЛОЗОВО”, гр. БУРГАС“

ПОДОБЕКТ 6: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ НА кв. „ДОЛНО ЕЗЕРОВО”,

Гр. БУРГАС“

ПОДОБЕКТ 7: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ НА кв. „ДОЛНО ЕЗЕРОВО”,

Гр. БУРГАС“

ПОДОБЕКТ 8: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОМПЕНИ СТАНЦИИ – гр. БУРГАС“

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: През ПИ с идентификатори: 07079.3.907, 07079.3.908, 07079.3.1019, 07079.3.1076, 07079.3.1078, 07079.3.1163, 07079.3.1164, 07079.3.1209, 07079.3.1210, 07079.4.700, 07079.4.738, 07079.4.763, 07079.4.782, 07079.4.856, 07079.4.891, 07079.4.971, 07079.4.1036, 07079.5.879, 07079.5.1340, 07079.5.1344, 07079.5.1345, 07079.5.1346, 07079.602.52, 07079.602.65, 07079.602.66, 07079.602.91, 07079.602.133, 07079.602.134, 07079.602.257, 07079.602.283, 07079.602.308, 07079.602.329, 07079.602.389, 07079.602.407, 07079.602.662, 07079.603.7, 07079.603.57, 07079.603.58, 07079.603.67, 07079.603.107, 07079.603.123, 07079.603.135, 07079.603.154, 07079.603.158, 07079.604.57, 07079.604.63, 07079.604.79, 07079.604.85, 07079.604.272, 07079.605.300, 07079.605.311, 07079.605.312, 07079.605.313, 07079.605.323, 07079.605.476, 07079.605.534, 07079.605.572, 07079.605.688, 07079.605.690, 07079.823.1, 07079.823.2, 07079.823.21, 07079.823.38, 07079.823.54, 07079.823.69, 07079.823.83, 07079.823.99, 07079.823.113, 07079.823.132, 07079.823.148, 07079.823.161, 07079.823.177, 07079.823.203, 07079.823.217, 07079.823.234, 07079.823.252, 07079.823.271, 07079.823.291, 07079.823.323, 07079.823.339, 07079.823.351, 07079.823.357, 07079.823.370, 07079.823.379, 07079.823.393, 07079.823.404, 07079.823.421, 07079.823.422, 07079.823.428, 07079.823.440, 07079.823.457, 07079.823.471, 07079.823.472, 07079.823.473, 07079.823.474, 07079.823.475, 07079.825.549, 07079.825.551, 07079.825.552, 07079.825.556, 07079.825.557, 07079.825.558, 07079.825.559, 07079.825.561, 07079.825.562, 07079.825.563, 07079.825.564, 07079.825.565, 07079.825.566, 07079.825.568, 07079.825.574, 07079.825.575, 07079.825.576, 07079.826.432, 07079.826.433, 07079.826.434, 07079.826.435, 07079.826.436, 07079.826.523, 07079.826.546, 07079.826.549, 07079.826.550 по КККР на гр.Бургас, в ПИ с идентификатор 07079.605.3 по КК на гр.Бургас и в ПИ с идентификатор 07079.605.702 за КПС „СПЗ“ по КККР на гр.Бургас

 

Разрешението за строеж и приложението към него са на разположение за обществен достъп в стая 406 в сградата на Община Бургас.

 

  • основание чл.215 от ЗУТ, разрешението за строеж подлежи на обжалване чрез Община Бургас пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.
Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 117 Последна промяна: 13:44:58, 14 януари 2022