Съобщение за издадено разрешение за строеж №232/23.12.2020г.

Публикувано на: Вторник, 2 Февруари 2021, 00:00
Валидно до: Вторник, 16 Февруари 2021, 00:00

До Севдалина Борисова Панчева
гр.Ботевград, ул.Цар Самуил №32

До Катя Найденова Русева
гр.Бургас, ул.Хан Крум  №13, ет.2

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.613.327 по КК на гр.Бургас с административен адрес, гр.Бургас, ул. „Хан Крум“ №13“

Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж №232/23.12.2020г. за обект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда с идентификатор 07079.613.327.2, с административен адрес, гр.Бургас, ул. „Хан Крум“ №13“ на името на Община Бургас и сдружение на собствениците „Град Бургас, Община Бургас, ул.Хан Крум 13“, с председател: Димитър Стоянов Бобов.

Разрешението за строеж е изложено в стая №409 на Община Бургас всеки ден  от 8,30 до 17,15ч.

На основание чл.215 от ЗУТ, разрешението за строеж подлежи на обжалване чрез Община Бургас пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.     

Тел. за справка:056/907 294.
Гл.специалист: Ст.Колева 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1062 Последна промяна: 10:55:59, 02 февруари 2021