Съобщение за издадено разрешение за строеж № 35 /27.02.2024г.

Публикувано на: Петък, 22 Март 2024, 14:57
Валидно до: Петък, 5 Април 2024, 23:59

До  Марийка Гроздева Тодорова
Ж.к. Изгрев бл.72 вх.3 ет.6 ап.58
Гр.бургас

 

Уведомяваме Ви, на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 35  от 27.02.2024г. за СТРОЕЖ: : Уличен водопровод ПЕВПф90 PE100 PN10 с дължина 43,00м  до  УПИ XIX-27 в кв. 3 по плана на кв.Рудник- кв.Черно море, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.711.28 по КККР на гр.Бургас

Разрешението за строеж и приложенията към него са на разположение в стая 406 в сградата на Община Бургас.

Съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, разрешението подлежи на обжалване пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаване на разрешението за строеж.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 158 Последна промяна: 14:59:04, 22 март 2024