Съобщение за издадено разрешение за строеж за обект по плана на кв.Крайморие

Публикувано на: Сряда, 1 Февруари 2023, 13:46
Валидно до:

ОБЩИНА БУРГАС
ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ПРИМОРИЕ"
Изх.№ 70-00-9964/3/01.02.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, на основание чл.149, ал.1, ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № П-6/01.02.2023г. за обект: „Туристически обект - бунгала тип А, Б и В“ в УПИ LIV-1136, кв. 54, по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас с идентификатор 07079.30.1136 по КККР на гр. Бургас“, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.30.1136 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ LIV-1136, кв. 54, по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас, с решение №БС-127-ПР/12.09.2022г. за преценяване необходимостта от ОВОС за обекта.

Същият е изложен в стая №3 на Дирекция ”ЦАУ Приморие” всеки ден от 8,30 до 12,30ч.

Тел. за справка:056/84 35 12.

 

Гл.специалист „УПА“.............................
                                  /Сл.Костадинова/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 366 Последна промяна: 13:49:03, 01 февруари 2023