Съобщение за издадено Решение №1784/09.06.2022г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 22 Юни 2022, 00:00
Валидно до: Сряда, 6 Юли 2022, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

ДИМИТЪР БОЖИЛОВ ДИМИТРОВ

БУЛ. МАРИЯ ЛУИЗА №19, ЕТ.7, АП.14

ГР. БУРГАС

ЯНИ КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ

КВ. САРАФОВО, УЛ. ДРАВА №26

ГР. БУРГАС

ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

Ж.К. „ИЗГРЕВ“, БЛ.41А, ВХ.1, ЕТ.8, АП.15

ГР. БУРГАС

На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №1784/09.06.2022г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.1.1054 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №018025 по недействаща карта на възстановената собственост, землище Сарафово), УПИ I-1054 в кв.5, УПИ VI-1054 в кв.18, УПИ VIII-1054 в кв.19 и УПИ XXIV-1054 в кв.19, по плана на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“).

Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

22.06.2022г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 369 Последна промяна: 14:11:49, 22 юни 2022