Съобщение за издадено решение за местност „Манастирското“, кв. „Сарафово“

Публикувано на: Понеделник, 2 Октомври 2023, 00:00
Валидно до: Понеделник, 16 Октомври 2023, 00:00

ДО

ВАКЛИН АТАНАСОВ СТОЙНОВСКИ

Ж.К. „ЗОРНИЦА“ №18, ЕТ.16

ГР. БУРГАС

 

СТОЯН ДИМИТРОВ КАРАНЕНОВ

УПРАВИТЕЛ НА "ДАС КАПИТАЛ ИМО 1" ЕАД

УЛ. АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ № 2, БЛ. БИЗНЕС ЦЕНТЪР

ГР. БУРГАС

 

На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №3084/21.08.2023г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на бивш имот с пл. №015029 по недействаща КВС, местност „Манастирското“, кв. „Сарафово“, гр. Бургас и отредения за него УПИ Х-29 в кв.77, местност „Манастирското“, кв. „Сарафово“, гр. Бургас.

Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 320 Последна промяна: 10:57:34, 02 октомври 2023