Съобщение за издаване на разрешения да се изработи проект за ПУП-ПР по плана на с.Маринка, по КК на гр.Бургас и кв.Крайморие

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 21 Юли 2021, 00:00
Валидно до: Сряда, 4 Август 2021, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

- Със Заповед №2001/19.07.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.15, ал.3 и чл.19, ал.1, т.4 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПР за УПИ III-5010004 и УПИ IV-5010005 в кв.5 по плана на с.Маринка,  Община Бургас, ПИ с идентификатори 47202.501.4 и 47202.501.5 по КК на с.Маринка.

- Със Заповед №2004/19.07.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.124, ал.2, чл.108, ал.2, чл.110, ал.1, т.1 и чл.17, ал.2, т.3 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.2.3680 и 07079.2.3681 по КК на гр.Бургас, в границите на устройствена зона 07079/22, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас /местност „Талисмана“(б.м.“Муската“)

- Със Заповед №2005/19.07.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.124, ал.2, чл.108, ал.2, чл.110, ал.1, т.1 и чл.17, ал.2, т.3 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.2.3654 и 07079.2.3655 по КК на гр. Бургас в границите на устройствена зона 07079./22, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас /местност „Терасата“(б.м.“Чардак тарла 519“)

- Със Заповед №2008/19.07.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за УПИ XXXVIII-98, кв.16 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.241 по КК на гр.Бургас. 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 361 Последна промяна: 12:04:25, 21 юли 2021