Съобщение за издаване на разрешения за ПУП-ПРЗ по плана на кв.Крайморие и кв.Рудник-кв.Черно море

Публикувано на: Четвъртък, 25 Март 2021, 00:00
Валидно до:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

 

 

- Със Заповед №741/17.03.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, aл.2, т.6, от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-1153 в кв.22 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.1153 по КК на гр.Бургас.

 

- Със Заповед №743/17.03.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, aл.2, т.6, от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VI, V и VII в кв.102 по плана на кв.Рудник-кв.Черно море, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.712.1481, 07079.712.1480 и 07079.712.1482 по КК на гр.Бургас.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1273 Последна промяна: 13:38:28, 25 март 2021