Съобщение за изготвен проект и издадено Разрешение за строеж №12-„З”/20.04.2022 г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на:
Валидно до: Вторник, 10 Май 2022, 00:00

До домоуправители и всички собственици на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 07079.619.47.1 по плана на ж.к. “Братя Миладинови“, бл. 117.

Изх.№70-00-2744(2)/26.04.2022 г.

Съобщение за изготвен проект и издадено Разрешение за строеж №12-„З”/20.04.2022 г. за обект: „Вътрешно преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 07079.619.47.1.275 от банков офис в заведение за обществено хранене в партерен етаж на многофамилна жилищна сграда“, находящ се в ж.к. “Братя Миладинови“, бл.117, вх.6-7, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.619.47.1 по КК на гр. Бургас.

Уведомяваме Ви за одобрен проект и издадено Разрешение за строеж №12-„З”/10.03.2022г. за обект: „Вътрешно преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 07079.619.47.1.275 от банков офис в заведение за обществено хранене в партерен етаж на многофамилна жилищна сграда“, находящ се в ж.к. “Братя Миладинови“, бл.117, вх.6-7, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.619.47.1 по КК на гр. Бургас.

На основание чл.149 и чл.215 от ЗУТ, Разрешение №12-„З“/10.03.2022г. подлежи на обжалване пред РДНСК гр. Бургас в 14 - дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.

 

Справка на тел. 056/83-76-19

Миланка Терзиева

Главен специалист

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 203 Последна промяна: 16:13:04, 26 април 2022