Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ II-13 и УПИ III-13 в кв.64 по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.3.1723 по КК на гр.Бургас

Публикувано на: Вторник, 10 Януари 2023, 00:00
Валидно до: Вторник, 24 Януари 2023, 00:00

До Аделина Георгиева Петрова
гр.София, район Сердика, ж.к.Банишора № 22, вх.А, ет.6, ап.25

До Николай Вилиев Попов
гр.София, район Люлин, ж.к.Люлин № 33, вх.Д, ет.2, ап.5

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и РУП за УПИ II-13 и УПИ III-13 в кв.64 по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.3.1723 по КК на гр.Бургас.

Същият е изложен в стая №409 на Община Бургас всеки ден от 8,30 до 17,15ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

Гл.специалист: Ст.Колева

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 389 Последна промяна: 14:55:37, 10 януари 2023