Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-327, ХIII-1128 и LV-1137 в кв.54 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.576, 07079.30.1128 и 07079.30.1137 по КККР на гр. Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 14 Март 2024, 16:34
Валидно до:

ОБЩИНА БУРГАС

 

ДО „ИЗАМЕТ 1991“ООД

ГР.СОФИЯ, Ж.К. „ГАРА ИСКЪР“, УЛ.5007-МА №5

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-327, ХIII-1128 и LV-1137 в кв.54 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.576, 07079.30.1128 и 07079.30.1137 по КККР на гр. Бургас

Същият е изложен в сградата на Община Бургас, ет.4, ст.409 и можете да се запознаете с него всеки работен ден от 8.30 до 12.30ч. тел. засправка 056/907 286

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите  могат да направят писмени   възражения и искания по проекта до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

ИРИНА ПЕТРАКИЕВА

главен специалист АКС

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 125 Последна промяна: 16:35:31, 29 февруари 2024