Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-28, ПИ с идентификатор 07079.2.3830 по КККР на гр. Бургас, бивш имот с пл.№038028, в местност „Вълчи връх“, бивша местност „Курт тепе“, землище гр.Бургас

Публикувано на: Петък, 22 Март 2024, 10:37
Валидно до: Петък, 5 Април 2024, 23:59

ОБЩИНА БУРГАС

 

ДО

„ТОДОРОВА КОНСУЛТ“ ЕООД

ГР.БУРГАС, Ж.К. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“, БЛ.420, ВХ.4, ЕТ.5, АП.66

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-28, ПИ с идентификатор 07079.2.3830 по КККР на гр. Бургас, бивш имот с пл.№038028, в местност „Вълчи връх“, бивша местност „Курт тепе“, землище гр.Бургас.

Същият е изложен в сградата на Община Бургас, ет.4, ст.409 и можете да се запознаете с него всеки работен ден от 8.30 до 12.30ч. тел. засправка 056/907 286

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите  могат да направят писмени   възражения и искания по проекта до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

ИРИНА ПЕТРАКИЕВА

главен специалист АКС

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 154 Последна промяна: 10:37:58, 22 март 2024