СЪобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II в кв.6 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас

Публикувано на: Вторник, 23 Март 2021, 00:00
Валидно до: Петък, 5 Март 2021, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

ДО

БИСЕРКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА    
ГР.БУРГАС, Ж.К.ЛАЗУР  № 50 вх.2 ет.6 ап.24

ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА МАНТАРЛИЕВА    
ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО,УЛ.ЛАЗУРНА  № 18

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ПАМПОРОВ     
ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.ЛАЗУРНА  № 18

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ПАМПОРОВ          
ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.ЛАЗУРНА  № 18

ЕЛКА ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЕВА          
ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.ЛАЗУРНА  № 16

ДЖЕНКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА       
ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.РАДИ НИКОЛОВ  № 35

БЪРЗА ВЪЛКОВА ЧОЛАКОВА
ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.“ЛАЗУРНА“№14

ДИАНА СТОЯНОВА ВЕЛЕВА
ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.ЛАЗУРНА  № 12

СТЕЛА СТОЯНОВА ВЕЛЕВА
ГР.СТАРА ЗАГОРА, УЛ.ГЕОРГИ БЕНЕВ  № 17

СТОЯН ДИНЕВ ВЕЛЕВ
С.ПАНИЧЕРЕВО, УЛ.КОМСОМОЛСКА  № 3

АНАСТАСИЯ СТОЯНОВА МАНДЖЕВА  
ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.ЛАЗУРНА  № 12

ТОДОР ИВАНОВ КИРОВ
ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.ЛАЗУРНА  № 10

ВЕЛИЧКА ТОДОРОВА КИРОВА     
ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.ОКТОМВРИ  № 60

АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА СТАЕВА 
ГР.БУРГАС,КВ.САРАФОВО, УЛ.ЛАЗУРНА  № 8

НИКОЛА ДИМТРОВ ДИМИТРОВ    
ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.ЛАЗУРНА  № 8   

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ    
С.АЛЕКСАНДРОВО, УЛ.ОТЕЦ ПАИСИЙ  № 1

ЯНКО ПЕТРОВ БАКЪРДЖИЕВ  
ГР.БУРГАС, Ж.К.ЛАЗУР  № 77 ВХ.9 ЕТ.5 АП.17

ТАНЯ ХАНЧЕВА БАКЪРДЖИЕВА    
ГР.БУРГАС, Ж.К.ЛАЗУР  № 77 ВХ.9 ЕТ.5 АП.17

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАНДИЛОВ
ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.ЛАЗУРНА  № 4

СТОЯН ГЕОРГИЕВ КАНДИЛОВ 
ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.ЛАЗУРНА  № 4

ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА ПОПОВА           
ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.ЛАЗУРНА  № 2

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II в кв.6 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.564 по КК на гр. Бургас.

Същият е изложен в стая №409 на Община Бургас всеки ден  от 8,30 до 12,30ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите  могат да направят писмени   възражения и искания по проекта до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение. Тел. за справка:056/907286.

Ирина Петракиева
главен специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1385 Последна промяна: 12:17:52, 23 март 2021