Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-124 в кв.3 по плана на с. Миролюбово

Публикувано на: Понеделник, 2 Октомври 2023, 00:00
Валидно до: Понеделник, 16 Октомври 2023, 00:00

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-124 в кв.3 по плана на с.Миролюбово, Община Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 48409.501.223 по КК на с.Миролюбово, Община Бургас

Публикувано на: Вторник /02.10.2023г./

Валидно до: Вторник /16.10.2023г./

ДО

ДИЯНА МИХАЙЛОВА ТАКУЧАВА

УЛ.„ОКТОМВРИ“ №17, БЛ.20, ЕТ. 1, АП . 7

КВ.САРАФОВО

ГР.БУРГАС

ПАВЕЛ ЦВЕТКОВ БАЛЕВ

УЛ.„ВЕЛА ЧОБАНОВА“ №6, ВХ. В, ЕТ. 4, АП. 12

ГР.СОФИЯ

КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА СТОЯНОВА

Ж.К.„СЛАВЕЙКОВ“ БЛ.62, ВХ.2, ЕТ. 13, АП. 6

ГР.БУРГАС

ХИТ СТРОЙ К“ ЕООД

ЧРЕЗ ГЕОРГИ НИКОЛОВ КУЗМАНОВ

УЛ.„СТРАНДЖА“ №4

С.ИНДЖЕ ВОЙВОДА

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПРЗ за УПИ V-124 в кв.3 по плана на с.Миролюбово, Община Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 48409.501.223 по КК на с.Миролюбово, Община Бургас, предвиждащ промяна на функционалното отреждане на УПИ от „за жилищно строителство“ е „за ФЕЦ“, да се измени конфигурацията на ограничителните застроителни линии на отстояние 5м. от уличните и на 3м. от страничните регулационни линии, при запазване на установените градоустройствени показатели за устройствена зона Жм, както следва: Височина- до 10м.(3ет.), Плътност- до 40%, К инт –до 1.2, П озеленяване – мин 50%.

Проектът е изложен в стая № 20 на II-ри етаж в сградата на Дирекция „ЦАУ Освобождение“ при Община Бургас, с административен адрес: гр.Бургас, ж.к.„Славейков“ до бл.49, и можете да се запознаете с него всеки работен ден от 8,30 ч. до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция „ЦАУ Освобождение“ до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

Справка на тел. 056/86-09-13 Стефка Куршумова

Главен специалист в отдел УПА

Дирекция УТ, Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 267 Последна промяна: 12:26:39, 02 октомври 2023