СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ XI-435 И УПИ XII-436 В КВ.55 ПО ПЛАНА НА КВ. „САРАФОВО“, ГР.БУРГАС, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.820.649 И 07079.820.650 ПО КК НА ГР. БУРГАС

Публикувано на: Сряда, 21 Февруари 2024, 10:18
Валидно до: Сряда, 6 Март 2024, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ XI-435 И УПИ XII-436 В КВ.55 ПО ПЛАНА НА КВ. „САРАФОВО“, ГР.БУРГАС, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.820.649 И 07079.820.650 ПО КК НА ГР. БУРГАС

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДО:
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЯНЧЕВ
КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „РАДИ НИКОЛОВ“ № 10, 
ГР. БУРГАС 
ДО:
СТОЯН ПЕТКОВ СТАМАТОВ
Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“ № 1-А, ВХ.3, ЕТ.3, АП.54
ГР. БУРГАС
ДО:
СИЯНА МИХАЙЛОВА АГАФОНОВА
Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“ БЛ.548, ВХ.2, ЕТ.4, АП.3, 
ГР. БУРГАС
ДО:
ПЕТКО РУМЕНОВ РАЙКОВ
Ж.К. „ИЗГРЕВ“ БЛ.35, ВХ.14, ЕТ.4, 
ГР. БУРГАС
ДО:
ПЕТКО СТОЯНОВ СТАМАТОВ
Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“ БЛ.1А, ВХ.3, ЕТ.3, АП.54, 
ГР. БУРГАС
ДО:
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТУМБЕВ
Ж.К. „ИЗГРЕВ“ БЛ.43, ВХ.2, ЕТ.8, АП.15
ГР. БУРГАС
ДО:
НИКОЛА РАДЕВ ДЖУНЕВ
КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „РАДИ НИКОЛОВ“ № 29,
ГР. БУРГАС
ДО:
ИВАН МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ
Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“ БЛ.73, ВХ.2, ЕТ.5, АП.24, 
ГР.БУРГАС
ДО:
ЕВГЕНИЯ БОРИСЛАВОВА ХРИСТЕВА
КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „БРАЦИГОВО“ № 14А
ГР.БУРГАС
ДО:
„ДВЕ ВОДИ“ ООД, 
ПРЕД. ОТ СТОЯН ЗЛАТАНОВ ВАКЪФОВ,
КВ. „САРАФОВО“, УЛ.“БАБА ТОНКА” № 4, ЕТ. 1.
ГР. БУРГАС
ДО:
ДЕНИЦА ТОНЧЕВА СТОЕВА
КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „РАДИ НИКОЛОВ“ № 21, ЕТ.1, АП.2
ГР. БУРГАС
ДО:
ДИМИТЪР ПЕТРОВ МАРИНЧЕВ
Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“ БЛ.57, ВХ.7, ЕТ.4
ГР. БУРГАС

ДО:
ДИМИТЪР ПЕЕВ ПЕЕВ
УЛ.„МИЛКОВА ЛИВАДА“ № 12, ВХ.1, ЕТ.4, АП.12,
ГР. РУСЕ
ДО:
ДОРА ДИМОВА КОСТОВА
УЛ. „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“ № 36, ВХ.А, ЕТ.2, 
ГР. ПЕРНИК
ДО:
ДИМИТЪР ЕМАНУИЛОВ МАНОЛОВ
С.О. „ТРАКАТА“ УЛ. „11-ТА“ № 248
РАЙОН ПРИМОРСКИ, 
ГР. ВАРНА
ДО:
ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ ЖЕЛЕВ
БУЛ. „ МОСКВА“ № 121, ВХ.1, ЕТ.3, АП.5, 
ГР. КАРНОБАТ
ДО:
ГЕОРГИ ХРИСТОВ БРАТОЕВ
УЛ. „ ВЕРЕНИШКА“ №30А,
ГР.МОНТАНА
ДО:
ГЕРГАНА ЙОНЧЕВА ПЕЕВА
УЛ. „ЦАР СИМЕОН I“ № 131, ВХ.1, ЕТ.10, АП.20, 
ГР. БУРГАС
ДО:
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА МАРИНЧЕВА
Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“ БЛ.57, ВХ.7, ЕТ.4
ГР. БУРГАС
ДО:
АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ СТАМАТОВ
Ж.К. „СВЕТА ТРОИЦА“ БЛ.313, ВХ. В, ЕТ.1, АП.129, РАЙОН ИЛИНДЕН , 
ГР.СОФИЯ
ДО:
АННА РАЙКОВА ДИМИТРОВА
Ж.К. „ИЗГРЕВ“ БЛ.66, ВХ.3, ЕТ.4, АП.9
ГР. БУРГАС

ДО:
ВИКТОРИЯ КИРИЛЛОВНА ЯНЧЕВА
ГАЛИЯ АБДЯЛХАКОВНА ХАРИСОВА
ОЛЬГА АДОЛЬФОВНА НЕЗГОВОРОВА
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ НЕЗГОРОВ
СЕРГЕЙ ВАСИЛИЕВИЧ ЧУШКИН
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ ЧУШКИН
СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ ПАНОВ
ВАЛЕРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ ПАНОВ
ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ ПОПА
ЯНИСЛАВ АТАНАСОВ АСЕНОВ


Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XI-435 и УПИ XII-436 в кв.55 по плана на кв. „Сарафово“, гр.Бургас, представляващи съответно ПИ с идентификатори 07079.820.649 и 07079.820.650 по КК на гр. Бургас, с който се предлага да се промени устройствената зона от Жм в 2/Жс в съответствие действащ ОУП на гр.Бургас,  с функционално отреждане „за жилищно застрояване“, за УПИ XI се предвижда запазване на съществуващата жилищна сграда и надстрояване към нея, като и ситуиране на нова застройка в западната част на имота към дъно на УПИ с височина до 9,00м., за УПИ XII се предвижда ново свободно, средноетажно застрояване с височина частично на 9,00м. и 12,00м., разположено на 5,00м. от улично регулационната линия, с установяване на показатели за застрояване, за устройствена зона 2/Жс, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, както следва: Височина до 12.00м., Пл.застр. до 70%, Кинт до 2.0, П озел. мин. 30% и задължително паркиране в границите на УПИ.
Същият е изложен в ст. №5 на Дирекция ЦАУ „Изгрев“, всеки ден от 8,30ч до 12,30ч. тел.: 056/  86 32 39.
На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция ЦАУ „Изгрев“ до Община Бургас в 14 дневен срок.  
            
                                                                                     Дирекция”ЦАУ Изгрев”   
                                                                                     Главен спец.“АКС“:  ………………/Ст.Янева/
  
  

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 145 Последна промяна: 10:19:10, 21 февруари 2024