Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП- ПЗ за УПИ I в кв.12 по плана на ж.к.“Братя Миладинови“, ПИ с идентификатор 07070.619.65 по КК на гр. Бургас.

Публикувано на: Вторник, 9 Февруари 2021, 09:05
Валидно до: Вторник, 23 Февруари 2021, 09:05

Съобщение  за изготвен проект  за  изменение на   ПУП- ПЗ за УПИ  I в кв.12 по плана на ж.к.“Братя Миладинови“, ПИ с идентификатор 07070.619.65 по КК на гр. Бургас.

ДО

Руси Ангелов Василев, Десислава Иванова Стайкова, Васил Ангелов Божинов, Антон Димитров Градинаров, Катя Динкова Димитрова, Дора Велева Велева, Марин Ганев Бончев, Нели Иванова Стайкова, Николай Димитров Джуров, Ради Иванов Василев, Станимира Тодорова Кирова, собственици в ПИ с идентификатор 07079.619.65.6 по КК на гр. Бургас.

 

 

 

Изх.№94-01-24912( 8)/09.02.2021г.                    

                      

          Уведомяваме Ви, че с протокол № 23/ 09.08.2017г. на ЕСУТ при Община Бургас, е приет проект за изменение на ПУП- ПЗ за кв. 12, УПИ І, по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас.

          Същият е изложен в стая № 203 на ЦАУ ”Зора”, всеки ден от 8,30 ч. до 12,30ч.

          На основание чл. 128, ал. 3 и ал.5 ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез ЦАУ ”Зора” до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

                                        

Справка на тел. 056/83-76-19                                                 Миланка Терзиева

                                                                                            Главен специалист

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1018 Последна промяна: 12:07:42, 09 февруари 2021