Съобщение за изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 47202.503.150 по КККР на с. Маринка

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 24 Юни 2022, 00:00
Валидно до: Петък, 8 Юли 2022, 00:00

Съобщение за изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 47202.503.150 по КККР на с.Маринка, находящ се в с.о. „Черниците - Училищното“, землище на с.Маринка, Община Бургас.

12684/2/24.06.2022г.

Дирекция „ЦАУ Зора“

Публикувано на: 24.06.2022 год. (петък)

Валидно до: 08.07.2022 год. (петък)

ДО

Стойна Николова Милушева – заинтересован собственик и носител на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 47202.503.152 по КККР на с.Маринка, находящ се в с.о. „Черниците - Училищното“, землище на с.Маринка, Община Бургас.

Стойчо Янков Котоминдев и Калуда Николова Котоминдева - заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 47202.503.194 по КККР на с.Маринка, находящ се в с.о. „Черниците - Училищното“, землище на с.Маринка, Община Бургас.

Уведомяваме Ви, че съгласно издадена Заповед №1007/19.04.2021г. на Зам.кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас за разрешаване изработване на проект за ПУП - ПРЗ е изработен проект за ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 47202.503.150 по КККР на с.Маринка, находящ се в с.о. „Черниците - Училищното“, землище на с.Маринка, Община Бургас.

Същият е изложен в стая №217, Дирекция „ЦАУ Зора”, всеки ден от 8,30 ч. до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция „ЦАУ Зора” до Община Бургас в 14 - дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

Справка на тел. 056/ 83-76-16 Павлина Гърненкова

Гл. специалист отдел УПА

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 125 Последна промяна: 12:12:15, 24 юни 2022