Съобщение за изготвен проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.706.813 по КККР на гр.Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 17 Май 2022, 00:00
Валидно до: Вторник, 31 Май 2022, 00:00

ДО

РАДИЛ НИКОЛОВ КОЛЕВ

ГРАД БУРГАС

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

ГРАД ЯМБОЛ

СТОЯН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

ГРАД ЯМБОЛ

РАДИНА ПЕТРОВА ТЕНЕВА

ГРАД ЯМБОЛ

МИЛЕН ПЕТРОВ ТЕНЕВ

ГРАД ЯМБОЛ

ЖЕЛКА ДОБРЕВА КАЛИНОВА

ГРАД ЕЛХОВО

ДИНКА ТЕНЕВА РАДИЕВА

СЕЛО СИМЕОНОВО

КРЪСТАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ГРАД БУРГАС

ЯНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

СЕЛО БРАТЯ КУНЧЕВИ

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ГРАД БУРГАС

КРЪСТИНКА ФИЛИПОВА АЛЕКСАНДРОВА

ГРАД СОФИЯ

ВАЛЕНТИНА ФИЛИПОВАДЮЛГЕРОВА

ГРАД СОФИЯ

ДИМИТРИНКА МИЛЧЕВА КЕРАЦИНОВА

ГРАД БУРГАС

ТОДОР ПЕНЧЕВ СТЕФАНОВ

ГРАД БУРГАС

СТОЯН ПЕНЧЕВ СТЕФАНОВ

ГРАД БУРГАС

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.706.813 по КККР на гр.Бургас, находящи се в с.о. Острица-1, землище на кв.Банево, гр.Бургас, с което да се предвиди свободно застрояване, разположено на нормативни отстояния от дворищните граници, с показатели за застрояване в съответствие с ОУП за устройствена зона 1/Ов, както следва: Височина до 7м., Плътност до 20%, Кинт до 0,8 и Озеленяване минимум 70%.

Проектът е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в сградата на Дирекция „ЦАУ Освобождение“ при Община Бургас, с административен адрес: гр.Бургас, ж.к.„Славейков“ до бл.49, и можете да се запознаете с него всеки работен ден от 8,30 ч. до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция „ЦАУ Освобождение“ до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

Д.Ахмакова

Главен специалист АС

Тел.за връзка: 056/860 919

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 170 Последна промяна: 16:14:32, 17 май 2022