Съобщение за изготвен служебен проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ IX-341 и УПИ I-330, кв.45 по плана на ж.к. „Славейков“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.602.341 и 07079.602.330 по КК на

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 10 Май 2022, 00:00
Валидно до: Вторник, 24 Май 2022, 00:00

До

Галин Илиев Димов

ул. „Стефан и Обрейко Обрейкови“ №7

гр.Пловдив

Уведомяваме Ви, че е изготвен служебен проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ IX-341 и УПИ I-330, кв.45 по плана на ж.к. „Славейков“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.602.341 и 07079.602.330 по КК на гр.Бургас.

Същият е изложен в стая №409 на Община Бургас всеки ден от 8,30 до 17,15ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

Тел. за справка: 056/907-294.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 82 Последна промяна: 13:52:36, 10 май 2022