Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ V-5010439 в кв.40 по плана на с. Маринка, представляващ ПИ с идентификатор 47202.501.1215 по КККР на с.Маринка, Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 26 Октомври 2023, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 9 Ноември 2023, 00:00

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ V-5010439 в кв.40 по плана на с. Маринка, представляващ ПИ с идентификатор 47202.501.1215 по КККР на с.Маринка, Община Бургас

94-01-26219/2/26.10.2023г.

Дирекция „ЦАУ Зора“

 

ДО

Стоян Стоев Стоянов, Росица Братованова Грифин, Сийка Николова Блеезер, Дениса Стефанова, Жасмина Ивайлова Вълкова, заинтересовани собственици в УПИ VI-5010430 в кв.40 по плана на с. Маринка, представляващ ПИ с идентификатор 47202.501.1216 по КККР на с.Маринка, Община Бургас.

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ уведомяваме Ви за изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-5010439 в кв.40 по плана на с. Маринка, представляващ ПИ с идентификатор 47202.501.1215 по КККР на с. Маринка, Община Бургас.

Същият е изложен в стая №217 на Дирекция „ЦАУ Зора”, ул. „Перущица“ №67, всеки ден от 8,30 ч. до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта, чрез Дирекция „ЦАУ Зора” до Община Бургас в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

Справка на тел. 056/ 83-76-16 Павлина Гърненкова

Гл. специалист, отдел УПА

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 200 Последна промяна: 10:54:10, 26 октомври 2023