Съобщение за обнародвано обявление в Държавен вестник бр.24 от 23.04.2021г.

Публикувано на: Петък, 23 Април 2021, 00:00
Валидно до: Петък, 7 Май 2021, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ 

ОТ ОБЩИНА БУРГАС

 

В Държавен вестник бр.34 от 23.04.2021г. е обнародвано:

 

-Съобщение, че е изработен проект за Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП-ПУР) и изменение на План за улична регулация (ПУП-ПУР) за обособяване на нови обслужващи улици за достъп до ПИ от о.т.40, о.т.53, включително о.т.40а, о.т.40б, о.т.43а и о.т.45а, с.о.“Черниците-Училищното“, землище с.Маринка, община Бургас.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в “Държавен вестник”. 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 713 Последна промяна: 10:22:18, 10 май 2021