Съобщение за обнародвано в Държавен вестник одобрение на прект за изменение на ОУП на гр.Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 23 Март 2021, 00:00
Валидно до: Сряда, 21 Април 2021, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

В Държавен вестник бр.24 от 23.03.2021г. е обнародвано:

 

-Решение №20-29/23.02.2021г. и 24.02.2021г. на Общински съвет Бургас за одобряване на проект за изменение на ОУП на гр. Бургас, в обхват на ПИ с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас, с което имота да се включи към територии с предназначение за транспорт, като се предвижда и изграждане на ново пристанищно съоръжение.

Решението  подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1307 Последна промяна: 12:14:16, 23 март 2021