Съобщение за обнародвано в ДВ съобщенеи до заинтересовани собственици по плана на лесопарк "Росенец", гр.Бургас

Публикувано на: Сряда, 15 Ноември 2023, 16:43
Валидно до:

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

 

В Държавен вестник бр.95 от 14.11.2023г. е обнародвано:

 

-Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че с Решение №56-15/21.09.2023г. на Общински съвет Бургас е одобрено изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) на габарита на улица с о.т.182-о.т.183-о.т.184-о.т.185 между кв.7 и кв.8 по плана на лесопарк „Росенец“, гр. Бургас.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 264 Последна промяна: 16:44:38, 15 ноември 2023