Съобщение за обнародвано в ДВ съобщение до заинтересовани собственици в землището на кв.Банево

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 9 Септември 2021, 00:00
Валидно до: Събота, 9 Октомври 2021, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

 

В Държавен вестник бр.74 от 07.09.2021г. е обнародвано:

 

-Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на захранващ електропровод, обслужващ УПИ I-2077 в бивш масив 63, бивша местност „Минерални бани“ в землището на кв.Банево, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр.Бургас.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в “Държавен вестник”.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 321 Последна промяна: 17:11:05, 09 септември 2021