Съобщение за обнародвано в ДВ съобщение за поправка на допусната на явна фактическа грешка в свое Решение

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 12 Ноември 2021, 15:11
Валидно до: Неделя, 12 Декември 2021, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

 

В Държавен вестник бр.94 от 12.11.2021г. е обнародвано:

 

-Съобщение на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, че е издадено Решение №25-14/28.09.2021г. на Общински съвет Бургас за поправка на допусната явна фактическа грешка в свое Решение, прието по т.28 от дневния ред на проведено на 23.02.2021г. и 24.02.2021г. заседание, отразено в Протокол №20, като вместо текста:

„…одобрява изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за УПИ I и II в кв.9а по плана на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, ПИ идентификатори 07079.616.278 и 07079.616.270 по КК на гр. Бургас“

Да се чете текста:

„…одобрява изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за УПИ I и II в кв.9б по плана на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, ПИ идентификатори 07079.616.278 и 07079.616.270 по КК на гр. Бургас“

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 260 Последна промяна: 15:12:40, 12 ноември 2021