Съобщение за одобрен проект и издадено Разрешение за строеж №14-„З”/12.05.2022г. за обект: „Жилищна сграда“

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 13 Май 2022, 00:00
Валидно до: Петък, 27 Май 2022, 00:00

Съобщение за одобрен проект и издадено Разрешение за строеж №14-„З”/12.05.2022г. за обект: „Жилищна сграда“, находящ се в УПИ VI-433,438, кв.23 по плана на ж.к.“Лазур“, гр.Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.607.331 по КККР на гр.Бургас.

 

3/13.05.2022г.

Дирекция „ЦАУ Зора“

ДО

Васил Киров Стоянов, Мариян Денчев Димов, Мария Йорданова Илчева, Имухан Самин Хюсеин, Хюсеин Алиибрям Хюсеин, Жасмина Иванова Ружева, Йовка Неделчева Стамова, Мария Христова Гьотц, Яна Христова Стамова, Руска Димитрова Петрова, Станислав Василев Керанов, Мина Василева Керанова, Гинка Георгиева Георгиева, ЕТ “Стойчо Богданов Богданов”, Георги Стоянов Фъртунов, Пенка Желева Фъртунова, “ГЕА СТРОЙ” ООД, Златан Станчев Златанов, Радостинка Кирилова Христова и всички собственици, и носители на ограничени вещни права на самостоятелни обекти в сгради с идентификатори 07079.607.331.1 и 07079.607.331.2 по КККР, находящи се в УПИ VI-433,438, кв.23 по плана на ж.к.“Лазур“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.607.331 по КККР на гр.Бургас.

Уведомяваме Ви за одобрен проект и издадено Разрешение за строеж №14-„З”/12.05.2022г. за обект: „Жилищна сграда“, находящ се в УПИ VI-433,438, кв.23 по плана на ж.к.“Лазур“, гр.Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.607.331 по КККР на гр.Бургас.

На основание чл.149 и чл.215 от ЗУТ, настоящото разрешение подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Бургас, чрез Община Бургас в 14–дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.

Справка на тел. 056/ 83-76-16 Павлина Гърненкова

Гл. специалист отдел УПА

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 61 Последна промяна: 15:15:51, 13 май 2022