Съобщение за одобрен проект и издадено Разрешение за строеж №19-„З”/24.06.2022г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 30 Юни 2022, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 14 Юли 2022, 00:00

Съобщение за одобрен проект и издадено Разрешение за строеж №19-„З”/24.06.2022г. за обект: „ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.607.438.1.9 ПО КККР С ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИГРАЛНА ЗАЛА В АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ, РАЗПОЛОЖЕН В ПАРТЕРА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.607.438.1 ПО КККР НА ГР.БУРГАС", находящ се в УПИ IV-687, кв.43Г по плана на ж.к.„Лазур“, представляващ ПИ с идентификатор 07079.607.438 по КККР на гр.Бургас, административен адрес: гр.Бургас, ж.к.“Лазур“, ул „Абоба“ №8.

 

Изх.№70-00-1556/9/30.06.2022г.                                                                             
Дирекция „ЦАУ Зора“ 


ДО

Минка Баева Манева, Венета Атанасова Танчева, Наталия Васильевна Рахматулина, Антон Иванов Костов, „ЖИЛСТРОЙ“ ООД, Галина Юсухно, Ирина Владимировна Антипова, Константин Събчев Стаев, Кина Павлова Стоянова, Павел Денчев Стоянов, „ЕВРОПЕТРОЛ“ ЕООД и всички собственици, и носители на ограничени вещни права на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор  07079.607.438.1 по КККР, находяща се в УПИ IV-687, кв.43Г по плана на ж.к. “Лазур“, ПИ с идентификатор 07079.607.438 по КККР на гр. Бургас, административен адрес: гр. Бургас, ж.к. “Лазур“, ул. „Абоба“ №8.
 
 
        Уведомяваме Ви за одобрен проект и издадено Разрешение за строеж №19-„З”/24.06.2022г. за обект: „Вътрешно преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 07079.607.438.1.9 по КККР с функционално предназначение игрална зала в апартамент и гараж, разположен в партера на жилищна сграда с идентификатор 07079.607.438.1 по КККР на гр.Бургас", находящ се в УПИ IV-687, кв.43Г по плана на ж.к.„Лазур“, представляващ ПИ с идентификатор 07079.607.438 по КККР на гр.Бургас, административен адрес: гр.Бургас, ж.к.“Лазур“, ул „Абоба“ №8. 
         На основание чл.149 и чл.215 от ЗУТ, настоящото разрешение подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Бургас, чрез Община Бургас в 14–дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.

  


Справка на тел. 056/ 83-76-16                                                                  Павлина Гърненкова
                                                                                                                       Гл. специалист отдел УПА

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 97 Последна промяна: 10:22:58, 30 юни 2022