Съобщение за одобрена оценка на недвижим имот по плана на новообразуваните имоти на с.о."Каптажа", землище Изворище

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 5 Май 2022, 09:32
Валидно до: Четвъртък, 19 Май 2022, 00:00

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ, УЛ. ФРЕДЕРИК КЮРИ №51 Д, ЕТ. 5, ГР. ВАРНА

СВИЛЕН НИКОЛОВ НИКОЛОВ, Ж.К. ВЪЗРАЖДАНЕ, БЛ. 43, ВХ. 2, ЕТ. 6, ГР. БУРГАС

ЯНЧО ИЛИЕВ МИТЕВ, Ж.К. ЗОРНИЦА, БЛ. 13, ВХ. 2, ЕТ. 8, ГР. БУРГАС

ТОДОР ИЛИЕВ МИТЕВ, Ж.К. ИЗГРЕВ, БЛ. 39, ВХ. 18, ЕТ. 5, ГР. БУРГАС

СТАМАТ ТАШЕВ СТАМАТОВ, УЛ. ХРИСТО БОТЕВ №34, ГР. КАМЕНО

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Със Заповед №901/01.04.2022 г. на Кмета на Община Бургас e одобрена оценката на недвижим имот, представляващ 78/578 кв. метра ид. части от поземлен имот с пл. №1246, находящ се в кадастрален район 167 по плана на новообразуваните имоти на с.о. „Каптажа“, земл. с. Изворище, общ. Бургас, целият с площ 578 кв. метра, одобрен със заповед №РД-09-69/06.08.2010 г. на Областен управител на Област Бургас.

Част от НПИ №167.1246, в размер на 242 кв. метра попада върху бивша нива №967.91, записана в регистъра към помощен план към ПНИ на наследници на Димитър Николов Митев, а 336 кв. метра попадат върху бивша нива №967.92-на наследници на Ташо Стаматов Ташев.

В качеството Ви на наследници на Димитър Николов Митев и Ташо Стаматов Ташев, Ви уведомяваме, че със заповедта можете да се запознаете в стая № 201, в сградата на Община Бургас, ул. “Александровска” № 26.

За допълнителна информация: тел.056/907-222–И. Маринска.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 154 Последна промяна: 09:35:37, 16 май 2022