Съобщение за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ по плана на ПЗ "Юг-запад"

Публикувано на: Понеделник, 8 Февруари 2021, 00:00
Валидно до: Неделя, 21 Февруари 2021, 00:00

До Всички заинтересовани собственици

          Уведомяваме Ви, че със Заповед № 242/27.01.2021 г. на Зам. Кмета на Община  Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-753, кв.4а по плана на ПЗ “Юг-запад“, представляващ ПИ с идентификатор 07079.663.753 по КК на гр. Бургас, с което се променя отреждането на УПИ от „За административна, складова и производствена дейност и ТП“ в „За административна, складова и производствена дейност, ТП и за бензиностанция“ .

         Заповедта е изложена в ст. № 4 на Дирекция „ЦАУ Възраждане” всеки ден от 08:30 до 12:30 часа.

На основание чл. 215 ал. 1 и 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение до Административен съд - Бургас, чрез Дирекция „ЦАУ Възраждане”. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

АРХ. ГЕОРГИ ДОЛАПЧИЕВ
Главен експерт „УПА“

Изготвил:
А.Николова, гл. специалист „УПА“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1014 Последна промяна: 08:57:09, 08 февруари 2021