Съобщение за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ по плана на ж.р."Меден Рудник"

Публикувано на: Понеделник, 8 Февруари 2021, 00:00
Валидно до:

До Всички заинтересовани собственици

 

           Уведомяваме Ви, че със Заповед № 243/27.01.2021 г. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-8, кв.142, зона „Районен Център“, по плана на ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.653.202 по КККР на гр. Бургас, с което се променя устройствената зона от „Жг“ в „10/Ц“.

         Заповедта е изложена в ст. № 4 на Дирекция „ЦАУ Възраждане” всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.

На основание чл. 215 ал. 1 и 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение до Административен съд - Бургас, чрез Дирекция „ЦАУ Възраждане”. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

АРХ. ГЕОРГИ ДОЛАПЧИЕВ

Главен експерт „УПА“

 

Изготвил:

А.Николова, гл. специалист „УПА“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1077 Последна промяна: 17:10:23, 08 февруари 2021