Съобщение за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-8, кв.142, зона „Районен Център“, по плана на ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас

Публикувано на: Сряда, 10 Февруари 2021, 00:00
Валидно до: Сряда, 24 Февруари 2021, 00:00

До Всички заинтересовани собственици

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 243/27.01.2021 г. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-8, кв.142, зона „Районен Център“ по плана на ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.653.202 по КККР на гр. Бургас.

Заповедта е изложена в ст. № 4 на Дирекция „ЦАУ Възраждане” всеки ден от 08:30 до 12:30 часа.

На основание чл. 215 ал. 1 и 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение до Административен съд - Бургас, чрез Дирекция „ЦАУ Възраждане”. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

АРХ. ГЕОРГИ ДОЛАПЧИЕВ
Главен експерт „УПА“

Изготвил:
А.Николова, гл. специалист „УПА“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1139 Последна промяна: 12:29:25, 19 февруари 2021