Съобщение за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ по плана на ж.к."Изгрев"

Публикувано на: Четвъртък, 22 Април 2021, 00:00
Валидно до: Събота, 22 Май 2021, 00:00

ДО

МАРИЯ ДИМОВА КОЛЕВА

ГР.БУРГАС, Ж.К.“МЕДЕН РУДНИК“, БЛ.85, ВХ.1, ЕТ.6, АП.15

 

КРАСИМИРА СТОЯНОВА ИВАНОВА

ГР.БУРГАС, Ж.К.“ИЗГРЕВ“, БЛ.126, ЕТ.4, АП.8

 

МИРОСЛАВ ВЪЛЧЕВ ИВАНОВ

ГР.БУРГАС, Ж.К.“ИЗГРЕВ“, БЛ.126, ЕТ.4, АП.8

 

„Д-Р МАНОЛОВА-АМБ. ЗА ИНД.ПР.ЗА СП.МЕД.ПОМОЩ“

ГР.БУГРАС, Ж.Р.“МЕДЕН РУДНИК“№85, ВХ.А, ЕТ.6, АП.15

 

КРАСИМИР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

ГР.БУРГАС, Ж.К.“ЗОРНИЦА“№18, ВХ.12, ЕТ.12, АП.1

 

ИВАНКА ГОСПОДИНОВА РАЙМКОВА

ГР.БУРГАС, УЛ.“КОНСТАНТИН ФОТИНОВ“№29

 

„СОФИЯ СТАР ПРОПЪРТИС“АД

ГР.СОФИЯ, Р-Н СЛАТИНА, УЛ.“ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“№101

 

„Т ЕНД Д ПАРТНЕРС“ООД

НЕДКО ДЕНЧЕВ КАЦАРОВ

ГР.БУРГАС, Ж.К.“ЛАЗУР, БЛ.21, ВХ.1, ЕТ.2, АП.5

 

ИВЕЛИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ГР.БУРГАС, Ж.К.“ИЗГРЕВ“, БЛ.53, ВХ.2, ЕТ.4, АП.12

 

СОФИЯ ИВАНОВА КАЦАРОВА

ГР.БУРГАС, Ж.Р.“МЕДЕН РУДНИК“, БЛ.79, ВХ.5, ЕТ.2, АП.88

 

МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

ГР.СОФИЯ, Р-Н ТРИАДИЦА, Ж.К.“СРЕЛБИЩЕ“, БЛ.128, ВХ.1, ЕТ.5, АП.14

НИКО ДИМИТРОВ ХАДЖИЕВ

ГР.БУРГАС, УЛ.“ПЕРУЩИЦА“№26, ЕТ.1

 

„АБИР“АД

ГР.БУРГАС, УЛ.“ГЕНЕРАЛ ГУРКО“№38, ЕТ.2

 

ЯНИНА БОНЧЕВА СТЕФАНОВА

ГР.БУРГАС, УЛ.“СТРУМА“№50, ЕТ.2, АП.1

 

СИЛВИЯ КОЙЧЕВА ТОДОРОВА

ГР.БУРГАС, Ж.К.“ИЗГРЕВ“, БЛ.51, ВХ.3, ЕТ.7, АП.18

 

ПЕТЯ СТАНКОВА СТАНКОВА

ГР.БУРГАС, Ж.К.“ИЗГРЕВ“, БЛ.16, ВХ.4, ЕТ.1, АП.2

 

ДИМИТИНА СЛАВОВА МУНЕВА

ГР.БУРГАС, УЛ.“ВЪЗРАЖДАНЕ“№13

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №3502/22.12.2020г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, III, IV и V в кв.28а по плана на ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.501.238, 07079.501.126, 07079.501.236, 07079.501.299, 07079.501.234 и 07079.501.235 по КК на гр.Бургас.

Същата е изложена в стая №409 на Община Бургас всеки ден  от 8,30 до 12,30ч.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

Ирина Петракиева

Главен-специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1250 Последна промяна: 13:33:58, 23 април 2021