Съобщение за одобряване на измение на ПУП-ПРЗ за УПИ по плана на кв.Победа

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 26 Ноември 2021, 11:54
Валидно до: Петък, 10 Декември 2021, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

 

ДО

РОСИЦА ПЕТРОВА ИВАНОВА

ГР. БУРГАС, КВ. „ПОБЕДА“ УЛ. „СТРАЦИН“ № 4

 

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ГР. БУРГАС, КВ. „ПОБЕДА“ УЛ. „СТРАЦИН“ № 4

 

КЕРАНКА ГЕОРГИЕВА БУНАЛОВА

ГР. БУРГАС, Ж.К. МЕДЕН РУДНИК № 53 ВХ.3 ЕТ.5 АП.63

 

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ГР. БУРГАС, КВ. „ПОБЕДА“ УЛ. „СТРАЦИН“ № 4

 

СУЛТАНКА СИМЕОНОВА ФИЛИПОВА

ГР.БУРГАС, Ж.К.“ИЗГРЕВ“, БЛ.68, ВХ.3, ЕТ.6, АП.16

 

МИНЧО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

ГР.БУРГАС, Ж.К.“МЕДЕН РУДНИК“, БЛ.9, ВХ.8, ЕТ.4, АП.11

 

АНЕЛИЯ МИНЧЕВА ИВАНОВА

ГР.БУРГАС, УЛ.“ПРОБУДА“№61, ЕТ.5, АП.18

 

НИКОЛА ЯНЕВ ГЕОРГИЕВ

ГР.БУРГАС, УЛ.“БАТАК“№49, ЕТ.1, АП.3

 

КОСТАДИН ТЕМЕЛКОВ НАЙДЕНОВ

ГР.БУРГАС, Ж.К.“ИЗГРЕВ“, БЛ.51, ВХ.2, ЕТ.2, АП.5

 

ФАТМЕ ХАСАН ЧАУШ

ГР.БУРГАС, УЛ.“ЧАТАЛДЖА“№23

 

ЕРОСЛАВ АСЕНОВЯНЪКОВ

ГР.БУРГАС, УЛ.“ЧАТАЛДЖА“№23

 

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №3024/15.10.2021г. на Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХL-105 и XLIII-105 в кв.1 по плана на кв.“Победа“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.660.569 и 07079.660.570 по КК на гр.Буграс и Заповед №3025/15.10.2021г. на Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ за одобряване на РУП за нов УПИ ХL в кв.1 по плана на кв.Победа, гр.Бургас.

Същите са изложена в сградата на Община Бургас, ет.4, ст.409 и можете да се запознаете с тях всеки ден от 8.30 до 12.30ч.

Настоящите заповеди подлежат на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й. Тел. за справка:056/907286.

 

 

Ирина Петракиева

главен специалист

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 177 Последна промяна: 11:56:17, 26 ноември 2021