Съобщение за постъпило заявление от Сдружение "Футболен клуб "Бургас спорт" за спортен обект от списъка по чл. 104 от ЗФВС:Спортно игрище-терен с площ от 8683кв.м. и обслужваща сграда, находящи се в северозападната част на УПИ I-429, в кв.56 по ПУП-ПРЗ на

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 6 Март 2024, 14:34
Валидно до:

СЪОБЩЕНИЕ

Постъпило е заявлене с вх. № 48-00-197/4/27.02.2024г. от Сдружение „Футболен клуб „Бургас спорт”, ЕИК 176312459, с искане за откриване на процедура по реда на чл. 24 – 25, Раздел III „Учредяване на ограничени вещни права” от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти – общинска собственост на територията на Община Бургас, за спортен обект, включен в списъка по чл. 104, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС):  

„14. Спортно игрище-терен с площ от 8683кв.м. и обслужваща сграда, находящи се в северозападната част на УПИ I-429, в кв.56 по ПУП-ПРЗ на ж.к. Славейков, гр. Бургас.”

Оценена пазарна стойност на обекта -  623 600 лв. без ДДС.

 Списъкът по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС е приет с Решение на Общински съвет – Бургас, по т. 2, Протокол № 7/14.02.2024г.

На основание чл. 25, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти – общинска собственост на територията на Община Бургас, заявления за участие могат да подават и други кандидати в срок до 2 (два) месеца от датата на публикуване на настоящото съобщение.

Кандидатите трябва да се запознаят с реда и условията по чл. 4, ал. 1-2 и чл. 24 – 25 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти – общинска собственост на територията на Община Бургас.

Кандидатите представят финансово обезпечена инвестиционна програма, отговаряща на изискванията чл. 114 и чл. 115 от Закона за физическото възпитание и спорта.

Заявления и инвестиционни програми могат да се подават в ОП „Общински имоти”, гр. Бургас, ул. „Шейново” № 24, ет. 1, стая 6, ел. поща [email protected] тел. 056/840801, както и да се изисква допълнителна информация, да се преглежда документация, експертна оценка за определяне на пазарната стойност на обекта, да се правят справки. 

Файлове:

Декларация.pdf
Номер: Декларация.pdf
Дата: 06.03.2024 / 14:38

Декларация.docx
Номер: Декларация
Дата: 06.03.2024 / 14:39

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 147 Последна промяна: 14:40:06, 06 март 2024