Съобщение за постъпило заявление от Сдружение Плувен клуб "Бриз" за спортен обект от списъка по чл. 104 от ЗФВС: Плувен басейн към „Младежки културен център“, изграден в УПИ I, кв.158, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас.

Публикувано на: Сряда, 6 Март 2024, 14:32
Валидно до:

            СЪОБЩЕНИЕ

 

 Постъпило е заявление с вх. № 48-00-58/4/27.02.2024 г. от Сдружение „Плувен клуб „Бриз”, ЕИК 102085032, с искане за откриване на процедура по реда на чл. 24 – 25, Раздел III „Учредяване на ограничени вещни права” от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти – общинска собственост на територията на Община Бургас, за спортен обект, включен в списъка по чл. 104, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС):  

      „1. Плувен басейн към „Младежки културен център“, изграден в УПИ I,   кв.158, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас;”

      Оценена пазарна стойност на обекта -  506 480 лв. без ДДС.

Списъкът по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС е приет с Решение на Общински съвет – Бургас, по т. 2, Протокол № 7/14.02.2024г.

На основание чл. 25, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти – общинска собственост на територията на Община Бургас, заявления за участие могат да подават и други кандидати в срок до 2 (два) месеца от датата на публикуване на настоящото съобщение.

Кандидатите трябва да се запознаят с реда и условията по чл. 4, ал. 1-2 и чл. 24 – 25 от Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти – общинска собственост на територията на Община Бургас.

Кандидатите представят финансово обезпечена инвестиционна програма, отговаряща на изискванията чл. 114 и чл. 115 от Закона за физическото възпитание и спорта.

Заявления и инвестиционни програми могат да се подават в ОП „Общински имоти”, гр. Бургас, ул. „Шейново” № 24, ет. 1, стая 6, ел. поща [email protected] тел. 056/840801, както и да се изисква допълнителна информация, да се преглежда документация, експертна оценка за определяне на пазарната стойност на обекта, да се правят справки. 

Файлове:

Декларация.docx
Номер: Декларация.docx
Дата: 06.03.2024 / 14:41

Декларация.pdf
Номер: Декларация.pdf
Дата: 06.03.2024 / 14:41

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 214 Последна промяна: 14:41:20, 06 март 2024