Провеждане на консултации по Задание за определяне на обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план на гр. Бургас, неговите квартали и техните землища“

Публикувано на: Вторник, 19 Март 2024, 14:14
Валидно до:

На основание чл. 19а, т. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Бургас

ОБЯВЯВА

обществен достъп за изразяване на становища по Задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на  зменение на Общ устройствен план на гр. Бургас, неговите квартали и техните землища".

  Същото е на разположение на обществеността в периода от  20.03.2024 г. до  20.04.2024 г. всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч. в сградата на Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. „Шейново“ 24, ет.2 , стая 201.

     Становища и предложения могат да бъдат депозирани писмено в сградата на Община Бургас, център за обслужване на граждани, ул. „Александровска“№ 26, гр. Бургас, както и на електронен адрес: n. tsotsomanski @burgas.bg .

Лице за контакт: Николай Цоцомански, Директор на Дирекция „Устройство на територията“, тел. 056907476, ел. поща: n. tsotsomanski @burgas.bg

 

 

 

Файлове:

Задание ЕО ИОУП гр Бургас.pdf
Номер: Задание ЕО ИОУП гр Бургас.pdf
Дата: 19.03.2024 / 15:42

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 256 Последна промяна: 15:42:12, 19 март 2024