Съобщение за разрешаване изготвяне на проект за ПУП - ПРЗ и изготвен проект за ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 47202.503.49 по КККР на с. Маринка

Публикувано на: Сряда, 14 Април 2021, 09:05
Валидно до: Сряда, 28 Април 2021, 12:14

Съобщение за разрешаване изготвяне на проект за ПУП - ПРЗ и изготвен проект за ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 47202.503.49 по КККР на с.Маринка, находящ се в с.о. „Черниците - Училищното“, землище на с.Маринка, Община Бургас със Заповед №1840/22.07.2020г. на Зам.кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас.

 

 

 

 

ДО

 

Илияна Тонева Фучеджиева – Стефанова, заинтересован собственик в ПИ с идентификатор 47202.503.139 по КККР на с.о. „Черниците - Училищното“, землище на с.Маринка, Община Бургас

 

Доротея Валентинова Тодорова, заинтересован собственик в ПИ с идентификатор 47202.503.362 по КККР на с.о. „Черниците - Училищното“, землище на с.Маринка, Община Бургас

 

Яни Иванов Симеонов, заинтересован собственик в УПИ XIX-142, кв.5 по плана на с.о.”Черниците-Училищното”, ПИ с идентификатор 47202.503.142 по КККР на с.о. „Черниците - Училищното“, землище на с.Маринка, Община Бургас

 

Ангелина Звездомирова Навел, заинтересован собственик в ПИ с идентификатор 47202.503.141 по КККР на с.о. „Черниците - Училищното“, землище на с.Маринка, Община Бургас 

 

 

Изх. № 94-01-37334/6/14.04.2021г.                                                                            

 

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1840/22.07.2020г. на Зам.кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас е разрешено изготвяне на проект за ПУП-ПРЗ и e изготвен проект за ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 47202.503.49 по КККР на с.Маринка, находящ се в с.о.„Черниците - Училищното“, землище на с.Маринка, Община Бургас.

         Същите са изложени в Дирекция „ЦАУ Зора“, ж.к.„Лазур“, ул.„Перущица“ №67, ет.2, стая 217, всеки ден от 08.30 ч. до 12.30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция „ЦАУ Зора” до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

 

 

 

 

Справка на тел. 056/ 83-76-16                                                    Павлина Гърненкова

                                                                                                        Главен специалист отдел УПА

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 959 Последна промяна: 09:44:46, 14 април 2021