Съобщение за разрешения за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ по плана на кв.Сарафово, с.о.Каптажа, по КК на гр.Бургас и по КК на гр.Българово

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на:
Валидно до:

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

- Със Заповед №3480/25.11.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за УПИ I-66 и УПИ V-67, кв.70 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.997 и 07079.820.998 по КК на гр.Бургас.

- Със Заповед №3481/25.11.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПЗ за ПИ 167.216 по плана новообразуваните имоти на с.о.“Каптажа“, землището на с.Изворище, Община Бургас.

- Със Заповед №3482/25.11.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за УПИ XXI, УПИ XVIII и УПИ XVII в кв. 17 по действащ план на разширението на населеното място в устройствена зона 13/Смф по ОУП на гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.2.2823, 07079.2.2822 и 07079.2.2821 по КК на гр. Бургас

- Със Заповед №3487/26.11.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание чл.150, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива/ КИИП /, съдържащ ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07665.38.129 по КК на гр.Българово и ТИП за Разширение и модернизация на кравеферма.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 204 Последна промяна: 14:32:43, 26 ноември 2021