Съобщениедо всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на ЦГЧ

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 3 Февруари 2021, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 18 Февруари 2021, 00:00

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ЗА УПИ VII-1602, УПИ VIII-1595, УПИ XIII-1603 В КВ.94 ПО ПЛАНА НА ЦГЧ, ГР. БУРГАС, ПИ  С ИДЕНТИФИКАТОР 0709.609.85, 0709.609.86, 0709.609.89, ПО КК НА ГР. БУРГАС.

 

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПРЗ / и Работен устройствен план /РУП/ за УПИ VII-1602, УПИ VIII-1595, УПИ XIII-1603 в кв.94 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ  с идентификатор 0709.609.85, 0709.609.86, 0709.609.89, по КК на гр. Бургас.

 Същият е изложен в стая №3 на Дирекция "ЦАУ Приморие", ул. „Александровска” №83 от 8:30 до 12:30 ч

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ може да направите писмени възражения и искания по проекта чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото.

Телефон за връзка: 056/843512

 

  АРХ.ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ                                                               Изготвил:

Главен експерт „Устройствено                                                     Сл. Костадинова

планиране и архитектура‘                                                           Гл. специалист „УПА“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1084 Последна промяна: 13:34:46, 03 февруари 2021