Съобщения до всички собственици и носители на ограничени вещни права

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 14 Януари 2022, 00:00
Валидно до:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в 07079.820.1053 по КК на гр.Бургас, кв.74 по плана на местност „Манастирското“, землище кв.Сарафово, гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №119/13.01.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.124а, ал.2 от ЗУТ се разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.820.1053 по КК на гр.Бургас, кв.74 по плана на местност „Манастирското“, землище кв.Сарафово, гр.Бургас.

 

Ст.Колева - Гл.специалист

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в 07079.706.813 по КК на гр.Бургас, с.о.Острицата-1, землище кв.Банево, гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №121/13.01.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ се разрешава да се изработи проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.706.813 по КК на гр.Бургас, с.о.Острицата-1, землище кв.Банево, гр.Бургас.

Ст.Колева - Гл.специалист

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ VIII-11 и УПИ VII-24 в кв.4 по действащ план на разширението на населеното място в устройствена зона 13/Смф по ОУП на гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.2.2174 и 07079.2.2175 по КК на гр. Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №122/13.01.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.136, ал.1 от ЗУТ се разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-11 и УПИ VII-24 в кв.4 по действащ план на разширението на населеното място в устройствена зона 13/Смф по ОУП на гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.2.2174 и 07079.2.2175 по КК на гр. Бургас.

Ст.Колева - Гл.специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 70 Последна промяна: 13:44:02, 14 януари 2022