Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: Четвъртък, 8 Април 2021, 00:00
Валидно до: Петък, 23 Април 2021, 00:00

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел КПС, Община Бургас, ул.„Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

ВИД

Вид на документа

1.

ГС№75373/08.04.21

СТОИЛКА МИХАЙЛОВА ДИМАШЕВА

ДНИ ТБО

АУЗД№75373/09.03.2021г

2

ГС№74609/08.04.21

ТОДОР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

ДНИ ТБО

АУЗД№74609/05.03.2021г

3

ГС№74441/08.04.21

ВЕЛИЧКА ЖЕКОВА ДИМОВА

ТК

АУЗД№74441/15.03.2021г

4

ГС№74437/08.04.21

НИКОЛА ВЛАДКОВ СТОИЛОВ

ТК

АУЗД№74437/08.04.2021г

5

ГС№74427/08.04.21

РУМЯНА АТАНАСОВА ЯНЕВА

ТК

АУЗД№74427/08.03.2021г

6

ГС№74420/08.04.21 

ВЕЛИНА ДИМИТРОВА АПОСТОЛОВА

ТК

АУЗД№74420/08.03.2021

7

ГС№74262/08.04.21

ДИНКО РАДЕВ ДИНЕВ

ДНИ ТБО

АУЗД№74262/18.02.2021

8

ГС№74258/08.04. 21

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ГОЧЕВ

ДНИ ТБО

АУЗД№74258/11.02.2021

9

ГС№74157/08.04.21

ВАЛЕНТИН НАНЕВ ЖЕКОВ

ДПС

АУЗД№74157/11.02.2021

10

ГС№74148/08.04.21.

ДЕЛИАНА ВЕЛИКОВА ПЕТРОВА

ДПС

АУЗД№74148/05.03.2021

11

ГС№73298/08.04.21

КИРИЛ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

ДНИ ТБО

АУЗД№73298/04.03.2021

12

ГС№72213/08.04.21

ПАРУС ГРУП

ДПС

АУЗД№72213/01.03.2021

13

ГС№71978/08.04.21

РАДМИЛА ПЕТРОВА СТАМАТОВА

ДНИ ТБО

АУЗД№71978/15.02.2021

14

ГС№71871/08.04.21

ИВАНОВ ИНТЕРТРАНС

ДПС

АУЗД№71871/08.03.2021

15

ГС№71868/08.04.21

ТОДОР КИРИЛОВ МАСЛИНКОВ

ДНИ ТБО

АУЗД№71868/11.02.2021

16

ГС№71779/08.0421

ИНОВЕЙШЪНС ЕНД ТЕХНОЛОДЖИС

ДПС

АУЗД№71779/09.03.2021

17

ГС№71717/08.04.21

МОНАКО 2008 ООД

ДНИ ТБО

АУЗД№71717/05.02.2021

18

ГС№70534/08.0421

ГЕОРГИ РАЙЧЕВ ТОДОРОВ

ДПС

АУЗД№70534/01.02.2021

19

ГС№70429/08.04.21

МУСТАФА ХАРИЗАНОВ ДЕВЕДЖИЕВ

ДПС

АУЗД№70429/11.02.2021

20

ГС№70400/08.04.21

ТОДОР КУНЕВ ТОДОРОВ

ДНИ ТБО

АУЗД№70400/01.03.2021

21

ГС№70390/08.04.21

ЗЛАТИНА АПОСТОЛОВА ЧОРИО

ДНИ ТБО ДПС

АУЗД№70390/19.03.2021

22

ГС№68892/08.04.21

МАРИЯН ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ

ДПС

АУЗД№68892/10.02.2021

23

ГС№68873/08.04. 21

ИВАН НИКОЛОВ ТАНЧЕВ

ДПС

АУЗД№68873/10.02.2021

 

            Настоящият списък е в сила за периода от 08.04.2021 г. до 23.04.2021 г.

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 584 Последна промяна: 13:52:22, 08 април 2021